به گزارش هنرآنلاین، این دو سریال توسط نمایندگی سازمان صدا و سیما در مسکو در اختیار موسسه تلویزیونی جهان اسلام که توسط شورای مفتیان روسیه و با هدف اشاعه دانش و ارزش‌های معنوی اسلام در این کشور تاسیس شده قرار گرفته است.

بنابر این گزارش، "اسلام تی‌وی" تنها تلویزیون اختصاصی مسلمانان در جهان است که برنامه‌‌های آموزشی، مستند، کودکان، اخبار و گزارشات خبری از مسلمان جهان را به زبان‌های روسی و عربی پخش می‌کند.