به گزارش هنرآنلاین، در برنامه جدید درسی مدارس آمریکا که در 46 ایالت از 50 ایالت از آن پیروی می‌شود، بیان شده 70درصد از کتب آموزشی باید غیرداستانی باشند، هدف از این کار آماده ساختن دانش‌آموزان برای دنیای کار است. بنابر این گزارش، کتاب‌هایی مثل "ناتور دشت" و "کشتن مرغ مقلد" با کتاب‌هایی که جنبه عملی و آموزشی دارند و توسط اداره استاندارد "کامان کور" انتخاب می‌شوند، جایگزین می‌شوند. "سطح مناسب انسولین" و "ابداع در درختکاری" دو کتاب جدید هستند که قرار است جایگزین این دو اثر کلاسیک ادبیات آمریکا شوند. به نوشته تلگراف، "کشتن مرغ مقلد" و "ناتور دشت" که هر دو، به ویژه رمان دوم بسیار در ایران محبوب هستند، به ترتیب درمورد نقد برده‌داری و نژادپرستی در آمریکا و تصویرگر اضطراب و سردرگمی دوران نوجوانی هستند.

گفتنی است، قرار است از سال 2014 میلادی درس‌های آموزنده جایگزین این دو رمان شود.