به گزارش هنر آنلاین؛ ماه رمضان، نهمین ماه قمری است و در این ماه روزه بر تمام مسلمانان واجب می شود. در این ماه، کتاب بزرگ "قرآن کریم" بر انسان ها نازل شد.
انعکاس خبری آغاز ماه مبارک را در خبرگزاری های انگلیسی و فرانسه زبان می خوانیم : France 24.fr :Le ramadan débute dans plusieurs pays arabes
فرانس 24: ماه رمضان در کشورهای عربی شروع می شود
کشورهای امارات متحده عربی، قطر، کویت، یمن، ایران، مالزی و غیره جزو کشورهای اسلامی هستند که به استقبال از این ماه می روند. این خبرگزاری فرانسوی در ادامه می نویسد:"کشورهای عربی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس به نهمین ماه قمری نزدیک می شوند. این ماه در فرهنگ اسلامی، ماهی مقدس است تا بندگان مسلمان بتوانند بندگی خود را به خداوند اثبات کنند."
فرانس 24 در ادامه می نویسد:"مسلمانان در این ماه به نماز، روزه داری و کارهای مقدسی که خداوند در قرآن اشاره کرده، می پردازند. کارهایی مانند:زکات، فطریه و ..."
Le monde.fr : Ramadan 2012 : préparer son âme au mois béni
رمضان 2012 : روحتان را برای صیقل در این ماه آماده کنید
LE Figaro.fr : Ramadan : "VIVRE DE GRANDS MOMENTS DE PIÉTÉ ET DE PARTAGE "
رمضان: ماهی که در آن لحظات پرهیزگاری و مشارکت زنده می شوند
EN FRANCE, 70 % DES MUSULMANS SONT PRATIQUANTS en Ramadan
در فرانسه: هفتاد درصد مسلمانان در ماه رمضان شرکت می کنند
دیگر خبرگزاری های فرانسوی می نویسند:
La nouvelle lune de Ramadan est eclaite ...
پرتوهای ماه رمضان در حال طلوعند ...
خبرگزاری های انگلیسی زبان نیز نوشتند: Newyorktimes : The month Ramadan will start earlier
نیویورک تایمز: ماه رمضان به زودی آغاز خواهد شد
the ninth month of the Islamic lunar
نهمین ماه مقدس اسلامی
پایان پیام / 91 / ندا فراهانی