حاتم عسگری پژوهشگر و ردیف دان موسیقی آوازی در گفت و گو با خبرنگار موسیقی هنر آنلاین گفت: هم اکنون در ایام فاطمیه هستیم و مناسب ترن موسیقی برای این روزها اجرای تعزیه های امام حسین(ع)، تعزیه حضرت ابوالفضل(ع) و تعزیه حضرت علی اکبر است. این پژوهشگر به بررسی تاریخچه موسیقی مذهبی در ایران پرداخت و اظهار کرد: پیش از اسلام در ایران چندین نوع موسیقی مذهبی وجود داشته که با آمدن اسلام و تغیر دین ایرانیان این موسیقی ها نیز برای مدتی منسوخ می شود، در دوران اسلامی با تغییر در اشعار و با استفاده از همان موسیقی پیش از اسلام به اجرای تعزیه برای امام حسین (ع) پرداختند. وی ادامه داد: موسیقی مذهبی به دو شاخه مداحی و تعزیه تقسیم می شود که هم اکنون مداحی تقریبا اصالت و ویژگی های خود را از دست داده و دیگر چیزی که اصالت حقیقی مداحی را داشته باشد وجود ندارد. وی درباره معضلاتی که گریبان گیر مداح شده است تصریح کرد: متاسفانه در زمینه مداحی شاهد هستیم که هر ترانه ای را که در سیک های دیگر موسیقی می خوانند با همان ریتم و تنها با تغییر شعر به نام مداحی اجرا می کنند، مسئله دیگر در این باره شعرهای است که در سطح بسیار پایینی قرار دارند و مداحان از آن استفاده می کنند. عسگری ادامه داد: در حقیقت همه خوانندگان در موسیقی ما به اجرای موسیقی مذهبی می پردازند و ما چیزی جز موسیقی مذهبی نداریم، موسیقی مذهبی ما به دو نوع عزای فردی و عزای ملی تقسیم می شود که بیشتر خوانندگان ما در بخش عزای فردی آواز می خوانند. وی با اشاره به این که ما برای بیشتر مناسبت های سال موسیقی داریم تاکید کرد: موسیقی مذهبی ما به گونه ای است که برای بیشتر مناسبت های سال، موسیقی مخصوصی داریم که البته این نوع از موسیقی باید در کشور ما به بلوغ لازم برسد که نیازمند آموزش مناسب است. وی در پایان این گفت و گو با اشاره به لزوم گذراندن دوره های آموزشی مناسب در زمینه موسیقی مذهبی گفت: متاسفانه در زمینه موسیقی مذهبی شاهد هستیم که هر کسی صدای خوبی دارد بدون هیچ گونه آموزشی وارد این عرصه می شود و همین مسائل موجب شده موسیقی مذهبی ما کیفیت لازم را نداشته باشد. حاتم عسگری فراهانی خواننده ومعلم آوازایرانی وهنرآموخته نزد ضیاءالذاکرین وحسین علی نکیسا وسلیمان امیرقاسمی ودارای سابقه طولانی تدریس آوازایرانی درمراکزدولتی ودانشگاهی است. ازآثاراو می توان به آلبوم نوارهای«دستگاه نوا» و«دستگاه ماهور»(ردیف های آوازی همراه سه تارداریوش صفوت) اشاره کرد. عسگری یادگیری آواز را از هشت سالگی نزد حسینعلی نکیسا با تعزیه آغاز کرد و بعد از نیم قرن فعالیت در عرصه موسیقی آوازی ایران هم اکنون در آستانه ۷۸ سالگی مشغول پژوهش در زمینه آوازهای موسیقی مذهبی ایران است و به زودی نتیجه تحقیقات خود را منتشر می کند. تعزیه خوانی های حاتم عسگری ردیف دان و تنها شاگرد بازمانده از درس های آوازی استاد نکیسا، چهره نامی آواز کهن ایرانی منتشر می شود.