آخرین قطعه محسن چاوشی برای سریال ˝شهرزاد˝ با نام ˝خداحافظی تلخ˝ صبح روز دوشنبه 16 فروردین منتشر شد.

10.91M :حجم فایل صوتی | 00:00:00 :زمان فایل صوتی