نمایش « فقط به خاطر من» به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی در تالار چهارسو