نمایشگاه آثار سه نسل از مجسمه سازان ایران در گالری سیحون2