4.10M :حجم فایل صوتی | 00:00:00 :زمان فایل صوتی

"اهل جنون" تازه‌ترین قطعه منتشر شده از علیرضا قربانی است که با شعری از افشین یدالهی و موسیقی فردین خلعتبری منتشر شده است.

4.10M :حجم فایل صوتی | 00:00:00 :زمان فایل صوتی