سرویس استان های هنرآنلاین: همزمان با ٢٠ اکتبر (٢٨مهر) که رویدادی با عنوان "آوت سایدر آرت" در یکی از موزه گالری های شهر پاریس برگزار می شود، این رویداد ویژه هنرمندان خودآموخته بومی اینک به میزبانی نگارخانه وصال شیراز درحال برگزاری است.

مدیر نگارخانه وصال پیرامون رویداد هنری "آوت سایدر آرتیست" با بیان اینکه هنرمندان حاضر در این رویداد هنری اغلب یک گام عقب تر از هنرمندان خودآموخته قرار دارند و معمولا از جمله افرادی هستند که به هنرهای بومی می پردازند، از قرار گرفتن آثار ارزشمند برخی هنرمندان بومی کشور به میزبانی شیراز در نگارخانه وصال خبر داد و افزود: آنچه امروز در نگارخانه وصال به نمایش درآمده اتفاق بسیار بزرگی است که همزمان با رویداد شهر پاریس در شیراز رقم خورده با این ویژگی است که آثار به نمایش درآمده مرتبط با هنرمندان ایرانی است در حالیکه آنچه در پایتخت فرانسه به نمایش در می آید مربوط به هنرمندان خارجی است.

فاطمه گلکارفرد با بیان اینکه آنچه در قالب رویداد "آوت سایدر آرت" در شیراز برگزار می شود توسط مرتضی زاهدی بومی سازی و گردآوری شده، افزود: غنیمت بزرگی است که همجواری این دو رویداد بزرگ در شهرهای شیراز و پاریس در حوزه تجسمی رخ می دهد.

آثار هنرمندان بومی، جهانی شوند/هنر بومی نیازمند هدایت

گلکارفرد پیرامون سامان دادن به آثار هنرمندان ناشناسی که به عنوان آوت سایدر آرتیست شناخته می شوند، عنوان کرد: نیاز است که توسط نمایشگاه گردان ها(کیوریتورها) آثار این هنرمندان را در ابعاد جهانی ارایه کنند زیرا آنان دارای مایه های هنری هستند و نیاز ندارند که از آموزش بهره مند شوند.

مدیر نگارخانه وصال نحوه هدایت آثار و هنرمندان بومی و ناشناخته را نیازمند هدایت شدن دانست و برگزاری چنین نمایشگاهی را زمینه ساز هدایت یافتن رویدادهای هنری مرتبط با آن عنوان کرد.

وی آثار نمایش یافته در "آوت سایدر آرت" پاریس را در مقایسه با نمونه شیرازی آن بسیار شبیه یکدیگر عنوان کرد و افزود: آنچه داود کوچکی در "آوت سایدر آرت" پاریس قرار داده هیچ گاه ندیده اما اکنون آنچه در "آوت سایدر آرت" نگارخانه وصال دیده می شود شباهت بسیاری با نمونه پاریسی دارد.

وی با یاد آوری اینکه آثار از وجود کسانی برانگیخته شده که هیچ گونه آموزشی در باب هنر ندیده اند، گفت: حضور باصفای داود کوچکی (مرد مدادی) درنمایشگاه "آوت سایدر آرت" شیراز و توضیحات صادقانه او به بازدیدکنندگان نمایشگاه "آوت سایدر آرت" برای علاقه مندان هنر در این نمایشگاه تجربه ای مفید و دل چسب در پی داشت. این درحالی بود که حضور امیر کمند در "آوت سایدر آرتیست" از دیگر رویداد های آن به شمار می رفت. از سویی ورک شاپ "آوت سایدرآرتیست" داود کوچکی در گالری "هان" به جذابیت های این رویداد افزود.

گلکارفرد از برگزاری نشست تخصصی نمایشگاه "آوت سایدر آرت" با سخنرانی مرتضی زاهدی خبر داد و افزود: همچنین فرهاد فزونی، طراح گرافیک با طراحی پوستر سبب ساز حضور تعداد زیادی گردشگر غیر ایرانی به نمایشگاه آوت سایدر آرت شد.

مدیر نگارخانه وصال شیراز تاکید بر هنرمندان بومی استان فارس را رویکرد این مجموعه فرهنگی هنری دانست و ادامه داد: در آینده با این رویکرد آثار هنرمندان بومی شیراز و استان فارس در قالب آثار تجسمی و نقاشی به مخاطبان ارایه خواهد شد.

ذات هنر بیرون از چهارچوبهاست/هر بازیگوشی هنر تلقی نمی شود

نمایشگاه گردان "اوت سایدر آرت" در شیراز ذات هنر را خروج از چارچوب ها دانست و گفت: هنر صرفا قواعدی که در ذهن ما جای گرفته نیست بلکه آن چیزی است که در قلب و ذهن و روح ما تاثیرگذار است.

مرتضی زاهدی با بیان تفاوت بین "اوت سایدر " و "این سایدر" ،بیان کرد: این سایدر هنری است که در آکادمی ها فراگرفته می شود ،اما صرف مدارک هنری ،هنرمند تربیت نمی شود .

وی نمایشگاهی این چنین را امیدبخش دانست و افزود: این آثار از افرادی است که به هیچ ژانری متصل نیستند و بصورت غریضی کار هنری انجام می دهند ،آنها پیش تر قرار نبوده است کار هنری کنند بلکه یک واقعه پیش بینی نشده مسیر زندگی آنها را تغییر داده است.

این هنرمند عنوان کرد: امروز این هنر داروی روح و روان آنهاست ،آثار این افراد تداعی کننده کار هنری است و ما نمونه های هنرمندانی از این دست کم در کشور نداریم ،این افراد هرگز در فضای این ساید وارد نمی شوند بلکه آنها خودآموخته اند.

در نمایشگاه "آوت سایدر آرت" شیراز که تا ١٣ آبان ماه جاری به میزبانی نگارخانه وصال برپاست، حسن حاضر مشار، داود کوچکی، سلیم کرمی، علیخان عبدالهی، گرگعلی لرستانی، امیر کمند، محمدحسین آریایی، رضا شفاهی و محمد کاظم زاده به ارایه اثر پرداختند.