به گزارش هنرآنلاین ،پرفورمنس "دایره رازها" در راستای بیدارکردن وجدان های آگاه و زشت نشان دادن کشتار انسان های بی گناه هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محل گنجینه فرهنگ و هنر اجرا می شود.

ستار وزیری در آغاز یادداشتی چنین نوشته است:

در نزدیکی ما، بیگانگان آشنایی هستند که به عنوان انسان و اشرف مخلوقات به نام دین، بدون شرم و منطق، کوچک و بزرگ ما را سر می برند، تکه تکه می‌کنند و می‌کشند، در حالی که ما به کهشکان صعود می‌کنیم تا خانه ای جدید بیابیم برای نجات بشریت.

این هنرمندان جوان یزدی در بخش دیگر این یادداشت آورده است: براستی که این جنایات را نمی‌توان نادیده گرفت و به آسانی فراموش کرد.

حالا "دایره رازها" با در اختیار گذاشتن گل رُس که سرشت انسانی دارد، از مخاطبانش می خواهد تا سردیس های کوچکی را با نام حک شده خودشان به یادگار از خویشتن و انسان‌های بی گناه و آزاده ای که سر از تنشان جدا شده، بسازند تا لحظه ای با آنها و بازماندگان آن ها هم درد شوند و هم چنین تلنگری باشد بر این جنایت ضد بشری.

این اجرا از شنبه ۲۴ مهر ۹۵ آغاز شده و روز یک شنبه ۲۰ آبان هم زمان با اربعین حسینی به پایان خواهد رسید.