به گزارش هنرآنلاین ،جواد اشگذری با بیان این خبر گفت: هیئت بازبینی متشکل از محمد حسن زاده، فرشید تمری و محمد مداح حسینی بعد از هفت روز بازبینی آثار استان، نمایش های "داستان یک خانواده آبرومند" به کارگردانی حمیدرضا مهدوی مقدم از گناباد، "خاطرات جوجه اردک زشت" به کارگردانی امیر قربانی از تربت حیدریه، "خانه عروسک ایبسن" به کارگردانی بهزاد آقاجانی از نیشابور و "امپرسیون جیغ بنفش" به کارگردانی رضا صفاییان از درگز از شهرستان خراسان رضوی انتخاب کردند.

او در معرفی نمایش های مشهد در جشنواره تئاتر استانی خاطرنشان کرد: تئاترهای "سوگ سرود گندآرو خون زاد" به کارگردانی احسان روحی، "سالاد خاورمیانه ای" به کارگردانی مسعود عقلی، "کروموزوم" به کارگردانی مشترک مهدی سیم ریز و محمد جهانپا، "جنوب از شمال غربی" به کارگردانی مسعود حکم آبادی، "منصور حامد بهروز بدون پنیر" به کارگردانی مهیار غازی و علی احمدی، "کاش خوابت را ندیده بودم" به کارگردانی رسول عصاران، "هیولاخوانی" به کارگردانی سمیرا سلطانی، "کالپسو" به کارگردانی محمد خوش خلق، "بیستون می تازد" به کارگردانی امین رضایی اردانی و "خانه" به کارگردانی مهران سلیمانی پاک از مشهد در جشنواره امسال خراسان رضوی راه یافتند.

اشگذری افزود: تئاتر "آواز های عقیم زیر آفتاب" به کارگردانی میترا محمدیان از کاشمر به عنوان اثر برگزیده جشنواره تئاتر میثاق امسال به جشنواره تئاتر استانی راه یافته است.