به گزارش هنرآنلاین ، این نشست با حضور سعید فلاح‌فر؛ کارشناس هنری و مجید فروغی؛ کارشناس ارتباطات و روزنامه نگاری ساعت 16 روز جمعه در نگارخانه کوچه باغ رشت برگزار می شود و ارتباط متقابل اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنر و تاثیر این دو مقوله بر یکدیگر بررسی می شود.

نشست " ارتباط اقتصاد هنر و روزنامه نگاری هنری" در نگارخانه کوچه باغ واقع در جاده رشت- انزلی، روستای گورابجیر صحرا، کوچه سیار، شماره 74 برگزار می شود.