به گزارش هنرآنلاین ،به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، احد جاودانی ضمن تأکید بر لزوم پشتیبانی مادی و معنوی از هنرمندان جوان فیلمساز در استان گفت: ٥ فیلم از تولیدات انجمن سینمای جوانان دفتر ساری، ٤ فیلم از آثار در دست تولید انجمن سینمای جوانان دفتر چالوس و یک فیلم نیز با موضوع زندگی شهید حسین باغبانی، مورد حمایت مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران قرار می گیرند.

او ضمن تأکید بر انعقاد تفاهم نامه با دو دفتر انجمن سینمای جوانان استان در شهرهای ساری و چالوس برای این منظور، تأکید کرد: پشتیبانی های مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از هنرمندان فیلمساز، صرفاً محدود به این دو دفتر نبوده و آثار آماده ی تولید سایر فیلمسازان نیز پس از ارزیابی، از حمایت این اداره کل برخوردار خواهند شد.

گفتنی است؛ اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، پیگیر انعقاد تفاهم نامه های مذکور با دفاتر انجمن سینمای جوانان استان در ساری و چالوس بوده و روند اجرایی آن را بر عهده خواهد داشت.