به گزارش هنرآنلاین ،جشنواره های منطقه ای به نوعی حاصل جریانی به نام تئاتر استانی اند و فرصت مغتنمی برای تبادل تجربه بین گروه ها محسوب می‌شود.

جشنواره های منطقه ای تئاتر در حقیقت به یک همایش علمی تبدیل شده اند که در آن گروه ها از تجربیات همدیگر آگاه می شوند و این امر به رشد تئاتر کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این آثار در هر یک از استان ها اجرای عمومی می شوند و در کنار این رقابتی که وجود دارد، شاهد تولید آثار نیز خواهیم بود.

جشنواره تئاتر منطقه ای فرصت مغتنمی برای تبادل تجربه بین گروه ها است و هنرمندان استان ها در مواجهه با دیگر گروه های شهرستانی می توانند خود را محک بزنند و با آمادگی بیشتر کار خود را به جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارائه دهند.

همچنین داوران، منتقدان و مسئولان تئاتری نیز در طی برگزاری جشنواره ها از امکانات تئاتر کشور در استان ها مطلع می شوند و طی مدت برگزاری جشنواره منطقه ای زمینه برای رونق و جلوه گر شدن تئاتر فراهم شده و نهادهای متمرکز در استان ها نیز از رشد تئاتر در دیگر استان ها آگاه می شوند.

جشنواره های منطقه ای به نوعی حاصل جریانی به نام تئاتر استانی اند و بهترین آثار استان ها در این جشنواره ها اجرا می شوند که همین امر باعث خواهد شد تبادلی بین گروه ها به وجود آید.

وقتی گروه‌هایی از استان‌ها با فرهنگ های متفاوت در این جشنواره شرکت می کنند، بار علمی، فکری، احساسی و آیین هایی که ممکن است در این نمایش ها باشد، ما را با فرهنگ این نقاط کشور بیشتر آشنا می کند.

انتهای پیام/