به گزارش خبرنگار هنرآنلاین، نهمین نشست مدیران هنرستانهای هنر های زیبای کشور با حضور عیسی کشاورز مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری، علیرضا حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، محسن جعفرآبادی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، علی احمدی معاون دفتر آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و کاردانش جواد پورحسینی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و سایر مسئولین دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری و مدیران هنرستانهای تابعه در محل هنرستان هنر های زیبای پسران اصفهان برگزار شد.

در این نشست مسائل و مشکلات هنرستانهای هنر های زیبای سراسر کشور از سوی مسئولین ذیربط مطرح و نسبت به رفع مشکلات مزبور چاره اندیشی شد.

در این هم اندیشی موارد ذیل به تصویب رسید: - مقرر شد تفاهم نامهای بین دو دستگاه وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تعاملات فیمابین در دو حوزه ، هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش منعقد شود.

- مقرر شد به منظور پیگیری دستورالعمل اجرایی تأمین بخشی از امکانات مدارس وابسته این مورد در تفاهمنامه بین دو دستگاه ثبت شود که با توجه به دستورالعمل یاد شده وزارت آموزش و پرورش در سه بخش نیروی انسانی ، تجهیزا ت و فضای هنرستان های هنرهای زیبا با وزارت متبوع همکاری کند.

- با توجه به فعال شدن کمیته های مشورتی در سایت بر حضور و شرکت فعال مدیران در سایت LMS.amoozeshehonar.ir تأکید شد.

- مقرر شد اعتبار حمایتی از محل فصل دوم بودجه برحسب سرانه به هنرستان ها اختصاص یابد.

- به منظور تولید و به روز رسانی سرفصل دروس و کتاب های درسی مقرر شد ظرفیت های هنرستانها در نظر گرفته شود.

- مقرر شد همکاری فیمابین با دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب درسی به منظور تهیه کتب درسی و به روزرسانی سرفصلها انجام پذیرد.

انتهای پیام/