گروه " 5باز " از سال 1384با پنج عضو فعالیت خود را آغاز کرد و در طی اجرای بسیاری از آثار، اعضای اصلی با همراهی هنرمندان دیگر، کار را به نتیجه رساندند و بدین جهت گروه " 5باز " نامیده شد. .یکی از ویژگی‌های مهم گروه " 5باز " سفرهای متعدد به شهرهای مختلف ایران و گرایش به طبیعت و محیط زیست است. این گروه در طی سال های فعالیت خود کوشیده است تا با نگاهی معاصر و استفاده از عناصری همچون آب، خاک، آتش , سنگ و قرار دادن اثر در موقعیت‌های غیر معمول، مخاطب را با چیزهایی روبرو سازد که در عصر حاضر احتیاج به یادآوری و دوست داشتن آنها دارد. این گروه در مجموعه آثاری به نام " حجمی از آلودگی" تلاش داد تا نگرانی های انسان امروز را نسبت به تولید انبوه زباله نشان دهد. در قسمتی از بیانیه این مجموعه آمده: " در جهان امروز پیشرفت تکنولوژی و صنعت تا اندازه ای ست که دوری از آن اجتناب ناپذیر می نماید. گاهی این استفاده هایِ صنعتی موجب آلودگی های بسیار زیادی در محیط می گردد. در بیشتر کشورها و بالاخص کشور ما ایران این بحران زیست محیطی به وفور دیده می شود و متأسفانه برای رفع آن از طرف مسئولین و مردم هیچگونه همکاری صورت نمی گیرد." این گروه سفرهای متعدد به شهرهای مختلف ایران داشته و گرایش به طبیعت و محیط زیست دارد. طبیعت و سفر به مکان‌های مختلف موجب شده که بسیاری از آثاراین گروه به صورت مجموعه‌ای در محیط‌های گوناگون پدید آیند و مکان تبدیل به جزئی از مفهوم و ساختار اثر باشد.

حجمی از آلودگی کاربا زباله و این دغدغه که با این حجم از آلودگی درمحیط چه باید کرد؟ نخستین بار توسط گروه درمحله دربند شکل گرفت که با استفاده از بطری‌های دور ریخته شده دریک قسمت کوچک از رودخانه پرده بلندی را بریک درخت آویزان کردند.

در ادامه این کار حجم زیادی از بطری های پلور را کنار هم دوخته و آن را در محیط های مختلف قرار دادند.

یکی دیگر از آثاراین مجموعه با کنار هم گذاشتن زباله های روستای کوتنا که از درب خانه هایشان و با همراهی اهالی آن منطقه جمع آوری شد به روی رودخانه آلوده این روستا نصب شد.

در قزوین این اثر با پسماند شانه های تخم مرغ به اجرا درآمد.

در ادامه این بار با همکاری گروه های زیست محیطی این اثر در پلور به اجرا درآمد.

عکس و فیلم‌های مستند این گروه بیانگر نوعی تاثیر گذاری چندسویه اثر، مخاطب و طبیعت، بر یکدیگر است و از طرف دیگر ناپایداری بیشتر این آثار خود را به عنوان نشانی از جریان جاری در طبیعت معرفی می‌کند. آثاری که هر کدام نشانی از رفتن و جستجوگری‌اند؛ جستجوی آنچه فراموش شده‌اند، درون و طبیعت

انتهای پیام/