به گزارش خبرنگار هنرآنلاین، جان محمد خوب پور گفت: تا کنون حدود سیصد گروه نمایشی وارد سامانه شده است و مسئله ثبت نام اینترنتی آنها انجام شده است. این مسئله نشان از همکاری استان ها است. اگر پیگیری انجمن ها، معاونت های هنری و کارشناسان تئاتر نبود قطعا این اتفاق نمی افتاد. دفتر استقرار روزانه با روسای انجمن ها و معاونت های هنری در تماس است. تا این لحظه استان های مازندران، گیلان، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، ایلام، کرمانشاه و خوزستان وارد مرحله بررسی پرونده شده اند.

وی در رابطه با حمایت های مالی از گروه های نمایشی بیان کرد: طرح استقرار بر اساس قرار داد تیپ نیست. یک کمک هزینه از طرف معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی با رعایت یکسری فاکتورها و ویژگی هایی که در طرح استقرار لحاظ شده به گروه‌های نمایشی تعلق می گیرد. ما در بحث حمایتی که بعدا ابلاغ می شود در اولین بند به این امر اشاره کرده ایم که معاونت هنرهای نمایشی از ما حمایت می کند و این قیمت تمام شده کار نیست، به عنوان کمک هزینه ای است که هنرمند شهرستانی را راغب به ادامه فعالیت می کند. این مسئله در گذشته وجود نداشت و چنین نگاهی از سوی مرکز به شهرستان ها نمی شده است.

خوب پور ادامه داد: این اعتبار یک اعتبار علی الحده است؛ در سابق نبوده و مجزای از اعتبار استانی است و مستقیما از سوی معاونت هنرهای نمایشی صورت می گیرد. حمایت هایی که گروهها در استان ها جذب می کردند باقی ست و مانعی برای سایر اعتبارات گروه ها نیست. در این رابطه در ده استان حضور داشته ام و این مسائل را به صورت دقیق انتقال داده ام. بعضی از معاونین هنری که در استان ها با کمبود اعتبار مواجه هستند برای کم کردن دغدغه هایشان این مسائل را مطرح می کنند.

مدیر دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی، درباره شرایط آئین نامه و اجرائی نبودن آنها تصریح کرد: فعالیت در حوزه تئاتر به حداقل استانداردهایی نیاز دارد. این که ما تصور کنیم یک گروه نمایشی داریم و کار انجام می دهیم درست نیست. یکی از اهداف طرح استقرار، بومی پروری است مثلا زمانیکه یک گروه ج داریم و در آینده می خواهد ارتقا پیدا بکند باید به دنبال یک نفر باشد که بتواند این اتفاق را رقم بزند.

وی افزود: شرایط سخت است ولی مانعی برای تشکیل گروه نیست. در استان گیلان 23 گروه ثبت نام کردند. در تدوین آئین نامه ما این مسائل را در نظر گرفته ایم. بعد از بررسی و ثبت نام گروه ها شاهد ظرفیت بیشتر استان ها بودیم. این شرایط دست یافتنی است و می شود آن را کسب کرد.

مدیر دفتر طرح استقرا در پایان بیان کرد: یکی از گلایه ها نسبت به طرح حضور پیش کسوتان در کنار تازه کارها بود. آئین نامه شرایط را دیده است و رتبه ها را در نظر گرفته است. نمی گویم طرح بدون اشکال است، هر چیزی که زائیده ذهن انسان است ممکن است نقص داشته باشد ولی آئین نامه جامعه ای است و وقت زیادی برای تدوین آن گذاشته شده است.

یکی از اشکالات هنرمندان اینست که حاضر نیستند با هم کار بکنند اگراین مسئله از بین برود ما مشکلی در استان ها نخواهیم داشت. این آئین نامه برای تهران نیست تنها شهرستان های تهران در این طرح قرار گرفته اند و کلیه شرایط در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/