اصغر امیرنیا، سرپرست مرکز تجسمی معاونت هنری ارشاد از انجام مراحل تکمیلی بانک اطلاعات هنرمندان تجسمی کشور خبر داد و گفت: تقریبا تمامی اطلاعات استان ها جمع آوری شده و فرم های اطلاعاتی جهت درج در نرم افزار مربوط درحال ساماندهی است.

وی در همین باره افزود: پیش از این هم بانک اطلاعاتی هنرمندان تجسمی موجود بود و یک مجموعه داریم، اما این بار جهت تکمیل آن اقدام کرده ایم و قصد داریم اطلاعات را دسته بندی و مشخص کنیم. همچنین در این امر راستی آزمایی انجام می دهیم و هنرمندانی که نام هنرمند بر خود گذاشته اند و خود را در این زمینه به ما معرفی کرده اند را بررسی می کنیم و با توجه به سابقه کار و فعالیت هایشان کسانی را که در دسته بندی مربوطه قرار نمی گیرند از لیست خارج می کنیم.

امیرنیا تصریح کرد: مرکز تجسمی مدیران کل را به عنوان نمایندگان تام الاختیار و متولیان فرهنگ و هنر استان مرجع اصلی ارائه اطلاعات هنرمندان می داند وتجمیع و تکمیل اطلاعات هنرمندان را از طریق معتبر می داند و استعلام رسمی اطلاعات نیز از مدیران مراکز استان صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: جمع آوری و تکمیل اطلاعات از پنج ماه پیش آغاز شده و این اطلاعات به تدریج در نرم افزاری که به همین منظور پیش بینی شده وارد می شود.

امیرنیا در پایان سرعت تکمیل این منبع اطلاعاتی را منوط به ارائه به موقع از سوی مراکز استان ها دانست و تصریح کرد: در تلاش هستیم تا این بانک اطلاعاتی به زودی آماده بهر برداری شود.

انتهای پیام/