سرویس استان‌ها هنرآنلاین؛ شاید پر بیراه نباشد که ادعا کنیم در برهه کنونی فرهنگ سازی در هنر و همگانی کردن آن از خلق آثار هنری بسیار مهم تر است. به همین دلیل هزینه کردن در راستای همگانی کردن هنر را باید نوعی سرمایه گذاری برای آینده هنری کشور محسوب کرد. از این‌رو انتظار این است که شاهد انتقال هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی و هنری و ایجاد دبیرخانه های مرکزی کشوری به مرکزیت استانها باشیم.

هر چند بحث تمرکز زدایی هنر از پایتخت و انتقال آن به استان های کشور تابع ایجاد شرایط و امکانات خاص است، اما وجود علاقمندان فراوان و استعدادهای بسیار در شهرستان ها که با انگیزه و پشتکار مضاعفی مبادرت به انجام کارهای بزرگ در عرصه هنر آن هم بصورت داوطلبانه و عاشقانه و کمترین امکانات موجود می پردازند، به قطع یقین بهانه ای مناسب برای این نقل و انتقال خواهد بود.

تاثیرهای چنین اقدامی در رشد و اعتلای آگاهی های هنری علاقمندان و حتی مخاطبان عام چنین رویدادهایی، جای تردید ندارد. همچنین تعامل و بده بستان های فرهنگی هنری برقرار شده میان هنرمندان شرکت کننده در بخش های مختلف و متنوع اتفاقات هنری، از مواردی است که جایگاه مهمی را در ایجاد پیوندهای حرفه ای تر و کارآمد تر جامعه هنری کشور به دنبال خواهد داشت.

این تصمیم گیری در شرایطی اتخاذ شده است که پیش از این اکثر فعالیت های فرهنگی و هنری مهم کشور در مرکز و حاشیه آن تمرکز داشته و دیگر استان ها و شهرستان ها از این فعالیت های هنری بی بهره بوده اند. هر چند در این سالها برنامه هایی به صورت ادواری در نقاط مختلف کشور برگزار شده ولی این برنامه ها جوابگوی نیاز جوانان مستعد شهرستانی نیست و همین خود سبب ساز بسیاری از مشکلات فرهنگی و هنری در شهرستان ها و مهاجرت بسیاری از این هنرمندان جوان به پایتخت بوده است.

قرائن نشان می دهند که به مرور شاهد فصل جدیدی در بحث تمرکز زدایی از پایتخت خواهیم بود. اهتمام ویژه ای که در ماه های اخیر درشوراهای سیاستگذاری جشنواره ها در رابطه با انتقال فعالیت های هنری و نمایشگاهی عمده از مرکز و حاشیه های آن به شهرستان ها، نشان دهنده توجه روزافزون برای مسئولین در به حداقل رساندن تمرکز گرایی به ویژه در فضای اجرایی جشنواره ها است.