به گزارش هنرآنلاین، به نقل از روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح ذیل است:

هر زخم کز دشمن به جان مسلمین خورد یک آه شد یک درد شد یک سینه افسرد

این است واحد مگر از یاد بردست هر قوقی را ضعیف عارض نشد، سپس مرد

این منطق طیر است باید متحد شد سیمرغ سان تا قاف قدرت آشیان برد

امروز دشمن را چنین توصیف باید اندیشه باطل، بازوان نازک، تنی ترد

از باغبان همچون کلاغان می گریزند گاهی درختی را توان از بغض آزرد

یاد خمینی جاودان و روز قدسش کز کتم باور اینچنین اندیشه آورد

ایران در این روز مقدس یکزبان شد ترک و بلوچ و ترکمن، گیلک، لر و کرد

زنده باد یاد مردی که به غیرت مسلمانی، نگاهی جهانی داشت ! شاد بود روح ابر مردی که بذر حمیت را در سینه تمامی آزادگان عالم کاشت ! و پایدار مانا و خلف صالحش، که قدم، استوار بر همان مسیر گذاشت ! و دور نیست، زمانه برداشت ! که اینک داس امت مسلمان برای درو کردن غاصبان قدس، تیز است. اهالی فرهنگ و هنر، همگام با مردم دین باور، نه به پا که با سر، در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند.